Taxi de Langstraat

Telefoon

(+31)(0)416-712014

E-Mail

Ziekenvervoer

Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vervoer naar en van specialisten, behandelcentra, revalidatiecentra, e.d. U komt voor zorgvervoer alleen nog in aanmerking wanneer u in het bezit bent van een - door uw zorgverzekeraar afgegeven - machtiging.

Hoe kom ik in aanmerking voor ziekenvervoer?

Allereerst moet uw zorgverzekeraar het vervoer goedkeuren middels een zgn. machtiging voor vervoer. De aanvraag voor deze machtiging voor vervoer ontvangt u van uw arts. U stuurt de aanvraag naar uw zorgverzekeraar ter goedkeuring. Uw zorgverzekeraar zal u schriftelijk berichten door het al dan niet toezenden van de machtiging voor vervoer.

Zoals u wellicht weet is elke verzekerde een “eigen bijdrage” verschuldigd bij dit vervoer. De eigenbijdrage wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.

Wat kost het ziekenvervoer?

De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage voor het jaar 2012 bedraagt € 93,00.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via (+31)(0)416-712014 of